Bazofil Aktivasyon Testi ve İlaç Alerjisi

Bazofil Aktivasyon Testi ve İlaç Alerjisi testi kandan yapılan alerji testidir. Özellikle ilaç alerjileri teşhisi ve takibinde çok önemli rolü vardır. Bu testle provakasyon testine gerek kalmadan ilaç alerji teşhisi konulabilmektedir. Bu makelemizde ilaç alerjisi teşhisinde bazofil aktivasyon testinin rolünü anlattık. 

İlaç Alerjisi Tanısında Bazofil Aktivasyon Testi

İlaç alerjisinin teşhisi, gıda ve havadaki alerjenler gibi büyük protein alerjenlerine alerjinin teşhisine göre daha zordur. İlaçlara alerjik reaksiyonların klinik fenotipi daha çeşitlidir ve altta yatan mekanizmalar tip I aşırı duyarlılığın ötesinde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilmektedir.

Bununla birlikte, ilaç alerjisi teşhisindeki zorluklar, bazofil aktivasyon testi gibi test yöntemleri için ek fırsatlar da sunmaktadır. Örneğin, ilaçlara cilt testi, özellikle intradermal test, anafilaksi dahil olmak üzere sistemik reaksiyonlar açısından önemli bir risk taşır.

Ayrıca, sIgE testi doğal ilaç ve alerjik reaksiyonun suçluları olabilecek tüm metabolitleri için de mümkün değildir.

Bazı ilaçlara yönelik ilaç provokasyon testleri (Alerji deri testi) özellikle genel anestezi altında anafilaksi bağlamında pratik veya etik dışıdır. Bu nedenle, ilaç alerjisi teşhisinde bazofil aktivasyon testi mevcut tek teşhis aracı olabilir ve genellikle diğer testlere göre daha ucuz ve daha güvenli bir alternatiftir.

Antibiotik Alerjisi ve Bazofil Aktivasyon Testi

Son 15 yılda yapılan bazı çalışmalar, beta laktamlar, kinolonlar ve nöromüsküler bloke edici ajanlar (NMBA’lar) dahil olmak üzere bir çok ilaca karşı alerji için bazofil aktivasyon testinin tanısal doğruluğunu bildirmiştir.

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada bazofil aktivasyon testi ila klavulanik aside yüksek pozitif prediktif değer gösterilmiştir.  Bu nedenle amoksisilin-klavulanik asit alerjisi olduğundan şüphelenilen hastalarının teşhisini koyarken bazofil aktivasyon testi önemli bir katkı sağlamıştır.

Omeprozol Alerjisi ve Bazofil Aktivasyon Testi

Daha yakın zamanda, bazofil aktivasyon testinin omeprazol alerjisi tanısında yararlı olduğu gösterilmiştir. Sadece deri testleri% 66.7 duyarlılık ve % 100 özgüllük gösterirken, bazofil aktivasyon testi duyarlılığı özgüllükte bir azalma olmadan % 73.8’e çıkarmıştır.

Aşı reaksiyonları ve Bazofil Aktivasyon Testi

Bazofil aktivasyon testi çocukluk çağı aşılarında görülen reaksiyonların IgEye bağlı immun sistmle ilgili olup olmadığı ve aşının hangi komponentinin sorumlu olduğu konusunda bize bilgi verebilir.

İmmunolojik Mekanizma Teşhisinde Kullanımı

Kan bileşenlerinin transfüzyonunu takiben yan etki reaksiyonlarının immün aracılı olup olmadığını teyit edebileceği ileri sürülmüştür.

İlaç Dezentizasyonu ve Bazofil Aktivasyon Testi

İlaç alerjisinde BAT uygulaması, ilaç duyarsızlaştırılmasının ardından muhtemelen anafilaksi için bir biyobelirteç olarak hizmet etmek için standart tanıdan daha ileri gider.

Hayat kurtaran ilaçların tam terapötik dozlarını gerektiren alerjik hastalar için ilaç duyarsızlaştırma zorunludur ve ilacın artımlı dozlarını uygulayan adım adım bir protokol izler. Örneğin, bazofil aktivasyon testi, ilacın duyarsızlaştırılması sırasında yüksek oranda ciddi reaksiyon riski taşıyan platin bileşiklerine alerjisi olan hastaları başarılı bir şekilde tanımlamak için kullanılmıştır ve CD203c ekspresyonu artmıştır.

Sonuç Olarak

-Bazofil aktivasyon testi ilaç alerjisi teşhisinde rolü çok fazladır

-Bazofil aktivasyon testi ilaç alerji testinde yüksek duyarlılık ve özgüllüğü vardır. 

-İlaç dezentizasyonunda ciddi reaksiyonları önlemek için faydalı olabilir

-İlaç alerjisi teşhisinde ve takibinde provakasyon ihtiyacnı ortadan kaldırdığı için ciddi reaksiyon riskini önlemiş olmaktadır.