Alerji Testi

Alerjik hastalıkların artmasıyla birlikte alerji testinin de önemi artmıştır. Alerji testi alerjik hastalığın nedenini ortaya çıkaran bir testtir.Deriden veya kandan yapılabilir. Alerji testi sonucuna göre alerjinin nedeni ortaya çıkarılıp gerek korunma önlemleri gerek tedavi yaklaşımına yön veren önemli bir testtir. Alerji testinin gerek yapılmasında gerekse yorumlanmasında alerji uzmanları özel eğitim alan uzmanlardır.

Alerji Testi

Alerjik hastalığın nedenini ortaya çıkarmak için yapılan teste alerji testi denilir. Alerji testinde farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Alerji Test Çeşitleri Nelerdir?

Alerji testleri deriden ve kandan olmak üzere 2 yöntemle yapılmaktadır.

Alerji deri testi kaç çeşittir?

Alerji deri testi deri prick testi, intradermal test ve yama testi olmak üzere 3 yöntemle yapılmaktadır.

Deri Prick Testi 

Tip I, ani, IgE aracılı alerjinin teşhisi için ilk kullanılan bir testtir. Güvenli, doğru yapıldığında ve yorumlandığında yüksek hassasiyet ve iyi özgüllüğe sahiptir.

İntradermal Test 

Bu, okuma zamanına göre hem anında IgE aracılı alerjiyi hem de gecikmiş tip aşırı duyarlılığı değerlendirmek için kullanılabilir. Deri prick testi ile karşılaştırıldığında duyarlılığı göstermede etkili olabilen bir testtir.

Yama testi 

Gecikmeli tip, hücre aracılı, aşırı duyarlılık reaksiyonları için kullanılır. IgE aracılı alerji ile hiçbir ilgisi yoktur. Daha çok temasa bağlı alerjik hastalıkların teşhisinde kullanılan bir metottur.

Kandan yapılan alerji testi kaç çeşittir?

Kandan yapılan alerji testleri ise alerjik hastalıkların nedenini saptamada yararlı olabilen bir testtir.

Total IgE Testi

Bu test kişinin alerjik yapısı hakkında kabaca bilgi veren bir testtir. Yüksek çıkması alerjinizin olma ihtimalinizin yüksek olduğunu gösterirken mutlaka alerjiniz olduğunu göstermez. Normal veya düşük olması da mutlaka alerjiniz olmadığını göstermez ancak alerji olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterir.

Alerjen spesifik IgE testleri

Alerjiye neden olan maddelere karşı veya bileşenlerine karşı IgE değerlerini gösteren bir testtir. Deriden yapılan alerji testinin kandan yapılan şekli olarak düşünülebilir.

Bazofil aktivasyon testi

Bazofil aktivasyon testi ise yapılması zor olan bir test olup bazı özel alerjik hastalıklarda yapılan testlerdir.

Deri prick testleri hangi sorunlarda yapılmalıdır?

Deri prick testi yapılması için öncelikle tıbbi öykü ve muayene gerekir. Öykü ve muayene bulguları tip 1 dediğimiz IgE’ye bağlı alerjik hastalığı düşündürüyorsa bu test yapılabilir. Özellikle ev tozu mite, polen, evcil hayva tüyü gib havada bulunan alerjenlere bağlı astım, alerjik nezle, göz alerjisi durumlarında, gıda alerjisi, arı alerjisi, ilaçlar ve mesleki alerji sorunlarında deri prick testi yapılması uygundur.

Deri Prick Testi Kimlere Yapılır?

-Astım

-Alerjik Rinit )Alerjik nezle)

-Egzama (Atopik dermatit) (IgE ye bağlı alerji şüphesi olanlarda)

-Şüpheli gıda alerjisi (alerjik şok geçirmiş, oral alerji sendromu, ani gelişen kurdeşen, gıda alerjisine bağlı egzama düşünülen durumlarda)

-Şüpheli ilaç alerjisi

-Arı ve böcek alerjileri

-Şüpheli mesleki alerjik hastalık olanlar

-Tetikleyici bir alerjenden şüphelenilen kronik kurdeşen durumunda

-IgE’ye bağlı alerjiden şüphelenilen eozinofilik özofajit, eozinofilik gastroenterit veya alerjik bronkopulmoner aspergillozis gibi nadir görülen durumlarda deri prick testi yapılabilir.

İntradermal Test Kimlere Yapılır?

İntradermal alerji testi genellikle solunum yolu alerjisi tanısı için gerekli değildir.

-Esas olarak negatif deri prick testi olan şüpheli solunum alerjileri,

-Arı venom alerjisi ve

-İlaç alerjisi durumunda yapılmaktadır. Beta-laktam (özellikle penisilin ve sefalosporin) alerjilerini ve aynı zamanda insülin, opiatlar, anestezikler, nöromüsküler gevşeticiler, proton pompası inhibitörleri, enzimler, ve kemoterapötik ajanları test etmek için kullanılabilmektedir.

Yama Testi Kimlere Yapılır?

Yama testi gecikmiş tipte aşırı duyarlılığa bağlı gelişen alerjik hastalıklarda yapılır.

Temasa bağlı alerji gelişenlerde (Kozmetik, ilaç, metal temasına bağlı cilt alerjileri gelişenlerde)

-Eozinofilik özofajit ve atopik dermatitte besin alerjilerine karşı alerji şüphesinde yama testi yapılabilir.

Kandan yapılan alerji testi kaç çeşittir?

Kandan yapılan alerji testleri ise alerjik hastalıkların nedenini saptamada yararlı olabilen bir testtir.

Total IgE Testi

Bu test kişinin alerjik yapısı hakkında kabaca bilgi veren bir testtir. Yüksek çıkması alerjinizin olma ihtimalinizin yüksek olduğunu gösterirken mutlaka alerjiniz olduğunu göstermez. Normal veya düşük olması da mutlaka alerjiniz olmadığını göstermez ancak alerji olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterir.

Alerjen spesifik IgE testleri

Alerjiye neden olan maddelere karşı veya bileşenlerine karşı IgE değerlerini gösteren bir testtir. Deriden yapılan alerji testinin kandan yapılan şekli olarak düşünülebilir.Özellikle alerji deri testi yapılamayan, alerji testini etkileyen ilaç alımında yapılabilir.

Moleküler Alerji Testi

Aynı anda birçok alerjen özütü ve bileşenin bakıldığı yeni nesil alerji testidir.

Bazofil aktivasyon testi

Bazofil aktivasyon testi ise yapılması zor olan bir test olup bazı özel alerjik hastalıklarda yapılan testlerdir.

Kandan Yapılan Alerji Testleri Kimlere Yapılır?

-Alerji deri testi yapılması gerekli olan durumlarda kandan da alerji testleri yapılabilir.

-Özellikle yaygın cilt alerjisi olanlarda, alerji deri testini etkileyen ilaçların kesilemediği durumlarda, ciltte aşırı hassasiyet olması sonucu dermografizm sorunu olanlarda

-Daha detaylı bir alerji testi olan moleküler alerji testine ihtiyacı olduğunda

-İlaç alerjisi, besin alerjisi ve arı alerjisi gibi durumlarda bazofil aktivasyon testi gerektiğinde kandan alerji testi yapılması uygundur.

Alerji testleri deriden mi kandan mı yapılması doğru sonuç verir?

Ciltten yapılan alerji testleri daha hassas bir test olmakla birlikte iki yöntem farklı yöntemler olması nedeniyle karşılaştırmak çok doğru olmaz. Genellikle ilk tercih edilen deriden yapılan alerji testi olmakla birlikte kanda alerji testinin yapılmasının uygun olduğu ve bazen de iki yöntemin birlikte kullanılması gereken durumlar vardır.

Alerji Testinde Alerji Uzmanını Rolü Nedir?

Alerji testleri ile alerji teşhisi konulmaz. Test alerjenlere karşı duyarlılığı gösterir. Alerji teşhisinin konulabilmesi için klinikle birlikte değerlendirmek daha doğru olacaktır. Test sonucuna göre alerji teşhisi, korunma önlemleri ve alerji aşısı kararı verileceği için bu konuda eğitim almış alerji uzmanlarınca yapılması değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Aksi taktirde yanlış teşhis ve tedaviye neden olabilir. Doğumdan 18 yaşına kadar çocuk alerji uzmanı 18 yaşından büyüklerde yetişkin alerji uzmanlarınca veya gözetiminde gerekli şartlar sağlanarak yapılması gerekir.

Sonuç Olarak

-Alerji testleri kandan veya deriden yapılabilen testtir.

-Deriden yapılan alerji testi hassaslığı yüksek olan bir testtir.

-Deriden alerji testinin yapılmasına engel olan durumlarda veya deri testi ile birlikte kandan alerji testleri de yapılabilmektedir.

-Moleküler alerji testi yeni nesil bir test olup kandan yapılır ve aynı anda birçok alerjen ve bileşenine bakılan detaylı bir alerji testidir.