Kanda Alerji Testi

Kanda alerji testi alerjik hastalığın nedenini kanda yapılan spesifik IgE tayini yöntemini kullanılarak bulunduğu yöntemdir. Sıklıkla alerji testi deriden mi ciltten mi yapılması daha doğru olur sorusu sorulmaktadır. Bu soruya belki cevap olabilir diye sizler için bu makaleyi yazdık. 

Kandan alerji testi

Kanda alerji testi alerjik hastalıkların nedenini saptamada yararlı olabilen bir testtir. 3 farklı

Total IgE Testi

Bu test kişinin alerjik yapısı hakkında kabaca bilgi veren bir testtir. Yüksek çıkması alerjinizin olma ihtimalinizin yüksek olduğunu gösterirken mutlaka alerjiniz olduğunu göstermez. Normal veya düşük olması da mutlaka alerjiniz olmadığını göstermez ancak alerji olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterir.

Alerjen spesifik IgE testleri

Alerjiye neden olan maddelere karşı veya bileşenlerine karşı IgE değerlerini gösteren bir testtir. Deriden yapılan alerji testinin kandan yapılan şekli olarak düşünülebilir.

Moleküler Alerji Testi

Alerjik madde içindeki bileşenlere de ayrı ayrı bakılabildiği moleküler alerji testi son yıllarda yapılmaya başlanan ayrıntılı bir testtir. Aynı anda çok sayıda alerjen özüt ve bileşenine baılarak çok ayrıntı bilgi alınabilen bir testtir.

Bazofil aktivasyon testi

Bazofil aktivasyon testi ise yapılması zor olan bir test olup bazı özel alerjik hastalıklarda yapılan testlerdir. Detaylı bilgiyi bazofil aktivasyon testi makalemizde bulabilirsiniz

Alerji testi kandan mı ciltten mi yapılmalı?

Alerji testinin kandan mı ciltten mi doğru sonuç verdiği sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Bu sorunun aslında doğru bir cevabını vermek kolay değildir. Bazen kanda alerji testi yapılması doğru bir yaklaşım olurken bazen ciltten yapılması ve bazen de her iki yöntemle yapılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Kandan yapılan testinin doğruluğunda testin yapıldığı yöntem, makinenin kalitesi çok önemlidir. Ciltten yapılan test ise doğrudan çocuğun cildinden yapıldığı için daha doğru sonuç verir ve alerjiyi yakalamak daha kolaydır. Kandan yapılan test,n maliyetinin daha yüksek olması, ve daha geç sonuç vermesi dezavantajıdır.

Buna karşın deri testinin daha doğru sonuç vermesi, 15-20 dakika içinde hızlı netice alınması ve pratik olması üstün taraflarıdır. Deri testi yapılması için 5-10 gün öncesinde alerji ilaçlarının kesilmesi gerekirken kan testinde böyle bir gereklilik yoktur. Deri testine bazen çocukların psikolojik korkusu nedeniyle yapmak zor olabilmektedir.

Alerji ilaçlarının kesilemediği, ciltte yaygın alerjilerin olduğu durumlarda kandan alerji testi yapmak daha doğru olabilir. Genellikle ilk olarak deri testinin yapılması ve çoklu alerji durumunda moleküler alerji testiyle daha detaylı test yapılması daha doğru yaklaşım olacaktır.

Hangisi Daha Doğru Sonuç Veriyor?

Genel bir kavram olarak, Alerji deri testleri kandan yapılan testlerden daha duyarlıdır , buna karşın seruma özgü IgE tespiti alerji deri testinden daha kantitatiftir. Deri testi daha hassas ve daha doğru sonuç verir. Ancak her alerjenin deri testi solusyonu olamayabilir ve aynı anda birçok alerjene bakmak mümkün olmayabilir. Alerjen ve bileşeninleri hakkında bilgi edinmek, çapraz reaksiyonlar hakkında bilgi edinmek için moleküler alerji testi gibi kapsamlı test daha faydalı olabilir.

Kanda Moleküler Alerji Testleri

Moleküler Alerji Testi kandan alerjiye neden olan besin, polen, ev tozu mite, arı gibi çeşitli alerjenlere karşı spesifik IgE miktarını ölçerek vücudumuzun hem tüm solunum yolu hem de tüm besin alerjilerini ve alerji seviyesini saptayabilen, aynı zamanda total IgE dediğimiz vücudun alerjik yapısını gösterebilen yeni nesil bir alerji testidir.

Moleküler alerji testi nano teknoloji temelinde yapılan ve bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış bir alerji testi yöntemidir. Yeni nesil teknoloji kullanılarak yapılan bir testtir. Dünyada’ki alerji derneklerinin kabul etmediği gıda intolerans  testleri gibi IgG antikorlarına bakılarak sonuç veren testlerinden değildir.

Moleküler Alerji Testi Kimlere Yapılabilir?

– Moleküler alerji testi alerji şüphesi olan herkese alerjilerin daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılması için,

– Standart alerji testlerinde alerjiye neden olan alerjeni  saptanamayan çocuk ve yetişkinlerde  daha kapsamlı alerji testiyle nadir alerjenlerin saptaması için

– Deri testi veya kanda standart testlerde çok fazla sayıda alerjisi çıkanlarda çapraz reaksiyonları ekarte ederek gerçek alerjilerin ortaya çıkarılması için,

– Ağız ve dudak etrafında alerjiyle kendini gösteren oral alerji sendromu olan hastalar için,

– Alerji aşısının bileşene dayalı olarak yapılarak daha etkili alerji aşısının yapılması için,

– Çoklu gıda alerjisi olanlarda daha kapsamlı alerji testi ile besin alerjilerinin daha kapsamlı incelenmesi için,

– Besin alerjisi olan çocuklarda besinlerin içindeki molekülleri saptayarak hangi gıdalarla çapraz reaksiyon yapabildiği, alerjinin süresini saptamak ve fırınlanmaya duyarlı olup olmadığını anlamak için,

– Alerjik şok geçiren çocuk ve yetişkinlerde nedeni saptamak için Moleküler alerji testi yapılabilir.

Saptanabilen Alerjiler Nelerdir?

Havada bulunan ev tozu mite, polenler, evcil hayvanlar, arılar gibi solunum alerjenleri, kapsamlı besin alerjileri ve aynı zamanda  alerjik maddelerin bileşenlerine (Komponentlerine) karşı alerjiler saptanmaktadır. Moleküler Alerji Testinde farklı metodlar kullanılmaktadır. Alerjen sayısı metoda göre değişmektedir.

Sonuç Olarak

-Genel bir kavram olarak, Alerji deri testleri kandan yapılan testlerden daha duyarlıdır , buna karşın seruma özgü IgE tespiti alerji deri testinden daha kantitatiftir.

Günümüzde, deri prick testi mi yoksa kandan alerji testinin mi daha üstün olduğu hala tartışılmaktadır.

-Kandan yapılan alerji testi ile ciltten yapılan alerji testleri (Alerji deri testi ve sIgE testleri) pek çok açıdan derinden farklı oldukları için doğrudan karşılaştırılması doğru değildir.

-İlk yapılması gereken alerji testi deri testi olmalı ve çoklu alerjiler, nedeni bulunamayan alerjiler, alerji aşısı gerekli durumlarda kandan daha detaylı olan moleküler alerji testi tercih edilebilir.