İntradermal Test

İntradermal test cilt içine uygulanan testtir. Özellikle alerjik hastalıklarda teşhis amaçlı kullanılabilen bir yöntemdir.  Başlıca kullanıldığı alerjik hastalıklar ilaç alerjisi ve arı alerjisidir. Bu makaleyi intradermal deri alerji testi yapılabilecek ve yapılamayacak durumları anlatmak için yazdık. 

 

İntradermal tets alerjik hastalıklarda kullanılabilen bir yöntemdir. Özellikle ilaç alerjisi ve arı alerjisi teşhisinde çok önemli olmaktadır. Cildin içine yapılan bu test epidermal teste göre 1000 kat daha yüksek alerjenin verildiği bir yöntemdir. Bu testin yapılabilmesi için gerekli şartların sağlanması ve alerji uzmanalrı tarafından yapılması çok doğru olacaktır.

Nasıl Yapılır?

İntradermal testte, alerjenler (genellikle 0.02 mL), küçük bir bleb üretmek için intradermal olarak küçük iğneler ile enjekte edilir ve değerlendirme, 20 dakika sonrasında kabarıklığın boyutunda bir artış değerlendirilerek yorumlanır.  Testte kullanılacak alerjen solüsyonları deri prick testi için kullanılan konsantrasyonlardan daha düşük konsantrasyonda (10-1000 kat veya daha fazla) olmalıdır. İntradermal test öncesinde her zaman negatif ve pozitif kontroller de dahil olmak üzere deri prick test kullanılmalıdır.

Yapılması Uygun Olan Hastalıklar?

Bu deri alerji testi genellikle solunum yolu alerjisi tanısı için gerekli değildir.

-Esas olarak negatif deri prick testi olan şüpheli solunum alerjileri,

-Arı venom alerjisi ve

-İlaç alerjisi durumunda yapılmaktadır. Beta-laktam (özellikle penisilin ve sefalosporin) alerjilerini ve aynı zamanda insülin, opiatlar, anestezikler, nöromüsküler gevşeticiler, proton pompası inhibitörleri, enzimler, ve kemoterapötik ajanları test etmek için kullanılabilmektedir.

Yapılamayacağı Durumlar?

Egzama, ürtiker ve dermografizm gibi yaygın dermatolojik durumlar;

-Hasta ile uyumun olmaması

Antihistaminikler / diğer etkileşen ilaç tedavilerinin kesilememesi;

Spesifisite eksikliği nedeniyle * gıda alerjisi * durumunda

(Ancak belirli gıda alerjisi durumunda kullanılabilir (örneğin, gıdalar için bu alerji testi bazen alfa-gal kaynaklı gecikmiş gıda anafilaksisi için kullanılabilir)

Yapılması Uygun Olmayabilecek Durumlar

Stabil olmayan astım olması

Hamilelik (hipotansiyon ve uterus kasılmaları ile anafilaksi riski nedeniyle);

-Bebekler veya küçük çocuklar.

Özetleyecek Olursak

-İntradermal alerji testi cilt içine yapılan alerji testidir.

-Solunum alerjenlerine deri prick testi negatif çıkanlarda yapılabilir

-İlaç alerjisi ve arı alerjisi teşhisi için yapılabilir. 

-Gerekli şartlar sağlanarak alerji uzmanlarınca yapılması gereklidir