Alerji Deri Testi Tekniği

Alerji deri testi tekniği çok önemlidir. Alerji testi tekniği yanlış olursa sonuç yanlış olduğu gibi özellikle çocuklarda ciddi yan etkiler de görülebilmektedir. Alerji deri testi  alerji uzmanları gözetiminde yapılması çok önemlidir. 

Deri prick test tekniği

Alerji deri testi vücudun hangi bölgesine yapılmalıdır?

Alerji deri testi (Deri prick testi) normal cilt üzerinde yapılmalıdır. Deri prick test genellikle pratik nedenlerle ön kolun volar yüzeyine uygulanır; ancak sırt da eşit derecede etkilidir. Antekubital fossa kolun en hassas kısmı iken, bilek daha az hassastır. Kolun ulnar tarafı radyal bölgeden daha reaktiftir. Bebeklerde sırt deri prick test için tercih edilen bölgedir.  Testlerin bilekten 5 cm ve antecubital fossadan 3 cm içinde yapılmaması önerilir. 

Kimlere deriden alerji testi yapılmaz?

Aktif dermatit, şiddetli dermografizm ve dövmeli cilt bölgelerinde cilt testleri yapılmamalıdır. Cildin yaşlanması ve güneş hasarı cildin reaktivitesini etkiler.

Alerji deri testi nasıl yapılır?

Her alerjenik damlanın yeri bir kalem veya bir test ızgarası ile işaretlenebilir. Cilde yerleştirilen alerjenik çözelti hemen delinmelidir.

Seçilen test bölgesi temizlenir ve alkol ile dezenfekte edilir ve kurumaya bırakılır. Ekstrakt damlalarını sayılar, kodlar veya bir şablon kullanarak yerleştirmek için cilt bölgelerini işaretledikten sonra, alerjen ekstreleri cilde uygulanır ve hastanın ön kolunun derisine bir damla alerjen özütü bırakır. Delme cihazı, damladan deriye 45 ° -60 ° açıyla geçirilir ve epidermisin hemen altında küçük miktarlarda alerjen özütünün nüfuz etmesi sağlanır. Buna cilt prick testi denir.

Alternatif olarak, cilt cihazı, damla içine cilde 90 ° açıyla 1 saniye boyunca hafif basınç uygulanır ve buna delme testi denilmektedir. 

Damlalar, karıştırma veya üst üste binmeyi ve dolayısıyla yanlış pozitif reaksiyonları önlemek için birbirinden 2 cm veya daha fazla arayla yerleştirilmelidir.

Kutanöz reaktivitede hastalar arası değişkenlik nedeniyle, her cilt testi değerlendirmesinde alerjen testleriyle aynı anda negatif ve pozitif kontroller dahil etmek gerekir.

Pozitif kontrol çözeltileri

Pozitif kontrol çözeltileri (5 mg / mL histamin bazına eşdeğer 5.43 mmol / L veya 2.7 mg / mL konsantrasyonda kullanılan histamin fosfat), ilaç veya hastalık tarafından baskılanmayı tespit etmek, zayıf reaktif olan istisnai hastaları tespit etmek için kullanılır.

Teknisyen performansındaki ve / veya test reaktifinin potansiyelindeki değişkenlikler de gözardı edilmemelidir. Histamin dihidroklorür ticari olarak temin edilebilir ve Japonya’da in vivo testlerde kullanım için onaylanmıştır .

Negatif kontrol çözeltileri

Negatif kontrol çözeltileri (salin veya% 50 gliserinli insan serum albümini-salin) ayrıca cilt test cihazı tarafından indüklenen travmatik reaktivitesini gösteren (bazı cihazlarla 3 mm çapa yaklaşabilen bir his ile) dermografizmin varlığı ve / veya test cihazının tekniğini de tespit edecektir.

Cilt prick testinde sık görülen hatalar.

·       Testler birbirine çok yakın yerleştirilir (<2 cm) ve örtüşen reaksiyonlar görsel olarak ayrılamaz.
·       Kanamanın oluşması, muhtemelen yanlış pozitif sonuçlara ve sistemik reaksiyon riskinin artmasına neden olur.
·       Delinme aleti ile cildin yetersiz penetrasyonu, yanlış negatif sonuçlara yol açar. Bu plastik cihazlarda daha sık görülür.
·       Çözeltinin silinme aşamasında alerjen çözeltilerinin yayılması.

Cilt prick testinin ölçülmesi ve yorumlanması

Deri testleri reaksiyonlarının zirvesinde ve standart bir şekilde okunmalıdır. Yöntem ne olursa olsun, acil cilt testi histamin için 8-10 dakika ve alerjenler için 15-20 dakika içinde zirveye ulaşan bir yanıtı tetikler. 

Cilt testi formunda ölçek için özel kriterler tanımlanmadığı sürece, 0-4 + arasında rastgele bir ölçek kullanarak cilt testlerinin okunması ve değerlendirilmesi önerilmez. Hem objektif hem de tekrarlanabilir olan en az değişken yöntem, kabarıklık ve kızarıklığın boyutu bir cetvelle milimetre (mm) cinsinden ölçüldüğünde gerçekleşir.

 

Reaksiyonun boyutu, ortalama bir kabarıklık çapı, en geniş çap ve bu en geniş çap ortasından geçirilen çizginin çapı olarak 2 ölçü olarak kayıt edilir.

Alerjik hastalığı olmayanlarda deri prick testinde pozitif sonuç standart aeroalerjik panel kullanıldığında popülasyonun % 8-30’unda meydana gelen yaygın bir bulgudur. Ancak yapılan bir çalışmada cilt prick testi pozitif (>> 4 mm) asemptomatik hastaların daha sonra klinik alerji geliştirdiğini, bu nedenle asemptomatik deneklerde pozitif SPT varlığının daha sonra alerjik semptomların gelişimini öngördüğünü bildirmiştir.

Yanlış pozitif sonuçların nedenleri

Yanlış pozitif testler, özütlerdeki kirlilikler, kontaminantlar ve spesifik olmayan mast hücre sekreterleri ve dermografizm ile provoke edilebilir. Ölçümler negatif kontrol ile karşılaştırılırken kullanılan cihazlar ve uygulanan teknikler de dikkate alınmalıdır.

Yanlış negatif sonuçların nedenleri nelerdir?

Yanlış negatif testlerin en yaygın nedeni histamin etkisini inhibe eden bir ilacın alınmasıdır. Ek olarak, bebeklerde ve yaşlılarda ve kronik güneş yaralanması geçiren ciltte cilt reaktivitesi azalır. Yanlış negatif sonuçlara neden olan teknik faktörler, uygunsuz teknik, uygulamadan ölçüme çok kısa veya çok uzun bir aralık ve ekstraktın eskimesi veya ekstraktın orijinal kalitesinin düşük olması nedeniyle düşük potens özütleri nedeniyle olabilir.

Cilt testlerinin yorumlanmasının günlük yaşam üzerinde, kaçınma önlemleri ve tedaviler açısından önemli etkileri olabileceğinden,bu alerji testinin bu konuda eğitimli alerji uzmanlarınca yapılması önemlidir.

Bazen alerji testleri ile uyumsuz sonuçlar elde edebiliriz.

-Alerji kliniği ile ilgili semptomların (duyarlılaşma) olmaması durumunda pozitif testler ortaya çıkabilirken

-Negatif cilt prick testi sonuçları IgE aracılı duyarlılaşma varlığını kaçırabilir (örneğin, ticari ekstraktlarda büyük alerjenlerin bulunmaması nedeniyle);

– Çocuklarda negatif deri prick testleri sonuçları, gelecekte alerjik hastalıkların gelişme olasılığını dışlamaz.

Alerji deri testi sonucu net değilse veya klinik öykü ile ilişkili değilse, bir serum spesifik IgE testi veya daha nadiren suçlu alerjeni ile bir yükleme testi gerekebilir.

Alerji Deri testinin yorumlanmasındaki öneriler

·       Kabarıklık çapı negatif kontrolden 3 mm daha büyükse, bir deri prick test sonucunun pozitif olduğunu düşünün.
·       Kabarıklık çapı pozitif bir eş zamanlı histamin kontrolü ile 3 mm’den küçükse, cilt prick test sonucunu negatif olarak düşünün.

 

Deri prick testi sonuçlarının yorumlanması uygun bir tedavi yaklaşımı için çok önemlidir. Deri prick testi sonuçlarını yorumlamak için her alerjen için, klinik anlamlılık için% 80 pozitif prediktif değeri (PPV) olan mm cinsinden (3 ila 10 mm arasında değişen) kabarıklık boyutu, yararlı bir araç olabilecek bir “okuma anahtarı” formunda hesaplanmış ve rapor edilmiştir.

Sonuç Olarak

Alerji deri testi yapılma tekniği konusunda eğitimli olan uzmanlar alerji uzmanlarıdır.

-Çocuk veya yetişkinlerde alerji testi farklı teknik ve bölgede yapılabilmektedir.

-Testin yorumlanmasında alerjik hastalığın kliniği ile birlikte değerlendirilmesi önemlidir.