Alerji Testi Çeşitleri Nelerdir

Alerjik hastalıklar dünya çapında her geçen gün artmaya devam etmektedir. Alerjik hastalıkların nedenini saptamada alerji testleri kullanırlar. Alerji testi çeşitleri denilince deriden yapılan alerji testi, kandan yapılan alerji testi akla gelir.  Cilt testleri, özellikle deri prick testi, IgE aracılı hastalıkların tanı ve tedavisi için en güvenilir ve uygun maliyetli aracı temsil eder. Kanda yapılan alerji testleri de teşhiste kullanılabilen diğer yöntemdir. 

Alerji Testi Teşhiste Önemlidir

Teşhis konulduktan ve ilgili alerjenler belirlendikten sonra, uygun, uzun süreli sonuçlar elde etmek için ilaçlar, çevresel kontrol önlemleri ve / veya alerjen immünoterapisi (AIT) değimiz alerji aşı tedavisi dahil olmak üzere spesifik tedaviler gereklidir. Dolayısıyla alerji teşhisinde alerji testi çok önemlidir.

Alerji Testi Çeşitleri

Alerji testleri başlıca 2 yöntemle yapılabilmektedir.

-Deriden yapılan alerji testi

-Kandan yapılan alerji testi

Deri Prick Testi 

Tip I, ani, IgE aracılı alerjinin teşhisi için ilk kullanılan bir testtir. Güvenli, doğru yapıldığında ve yorumlandığında yüksek hassasiyet ve iyi özgüllüğe sahiptir; Tip I cilt testlerinin spesifik bir varyantı, doğal alerjenlerle yapılan prick-prick testidir.

İntradermal Test 

Bu, okuma zamanına göre hem anında IgE aracılı alerjiyi hem de gecikmiş tip aşırı duyarlılığı değerlendirmek için kullanılabilir. SPT ile karşılaştırıldığında duyarlılığı göstermede etkili olabilen bir testtir.

Yama testi 

Gecikmeli tip, hücre aracılı, aşırı duyarlılık reaksiyonları için kullanılır. IgE aracılı alerji ile hiçbir ilgisi yoktur. Daha çok temasa bağlı alerjik hastalıkların teşhisinde kullanılan bir metottur.

Kandan yapılan alerji testi

Kandan yapılan alerji testleri ise alerjik hastalıkların nedenini saptamada yararlı olabilen bir testtir.

Total IgE Testi

Bu test kişinin alerjik yapısı hakkında kabaca bilgi veren bir testtir. Yüksek çıkması alerjinizin olma ihtimalinizin yüksek olduğunu gösterirken mutlaka alerjiniz olduğunu göstermez. Normal veya düşük olması da mutlaka alerjiniz olmadığını göstermez ancak alerji olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterir.

Alerjen spesifik IgE testleri

Alerjiye neden olan maddelere karşı veya bileşenlerine karşı IgE değerlerini gösteren bir testtir. Deriden yapılan alerji testinin kandan yapılan şekli olarak düşünülebilir.

Bazofil aktivasyon testi

Bazofil aktivasyon testi ise yapılması zor olan bir test olup bazı özel alerjik hastalıklarda yapılan testlerdir.

Sonuç Olarak

-Alerjik hastalıkların teşhisi için alerji testi ciltten ve kandan olarak iki yöntemle yapılabilmektedir.

-Ciltten yapılan alerji testi deri prick, intradermal ve yama testi olarak yapılabilmektedir. Yama testi genellikle gecikmiş tipte alerjik hastalıkların teşhisinde kullanılabilen bir testtir.

-Kandan yapılan alerji testlerinden total IgE alerjik yapı hakkında bilgi verirken ayrıntılı bilgi vermez. Spesifik IgE ve bazofil testleri ise ayrıntılı bilgi sağlayan alerji testleridir.