Alerji Testi Solüsyonları

Alerji testi solüsyonları alerjisi olan kişinin, alerji hastalığının tipi ve yaşadığı yere göre değişmektedir. Alerji testi başarısı alerji testi solüsyonlarının kalitesinden geçer. Bu nedenle de alerji testi solüsyonlarının belirli standartlarda olması çok önemlidir. Alerji testi solüsyonları nitelikli ve ekonomik olması önemlidir. 

 Alerji Testi Solüsyonları

Alerji testlerinde kullanılacak solüsyonlar alerjisi olan kişinin, alerji hastalığının tipi ve yaşadığı yere göre değişmektedir. Alerji testleri için kullanılan alerji test solüsyonları alerjen kaynağından elde edilen alerjenik (proteinler, glikoproteinler, polisakkaritler) ve alerjenik olmayan bileşenlerin (lipitler, tuzlar, pigmentler, metabolitler) karışımından oluşmaktadır. Bu nedenle ham ekstreler orijinal duyarlaştırıcılar ve çapraz reaksiyon oluşturan proteinlerden oluşmaktadır. Genel olarak alerjenler esas olarak proteinler veya glikoproteinlerdir, ancak karbonhidrat veya diğer düşük molekül ağırlıklı kimyasallar, tam antijenlere dönüştürüldüğünde alerjik duyarlaşmaya neden olabilir.

Alerjen ekstreleri genellikle doğal kaynaklardan sulu ekstraksiyon yoluyla elde edilir. Bileşimleri ve biyolojik özellikleri, kaynak materyalin kalitesi ve saflığından, ekstraksiyon ve işleme yöntemlerinden ve depolama koşullarından etkilenebilir. Ekstraktlar birden fazla alerjenik kaynak içermemelidir (homojen bir taksonomik familyadan kaynaklar içeriyorsa karışımlar kullanılabilir) ve tiyomersal gibi etkileşimli koruyucu maddeler içermemelidir.

Rekombinant Alerji Test Solüsyonları

Rekombinant veya yüksek derecede saflaştırılmış alerjenik proteinlerden yapılan teşhis ekstreleri, alerji teşhisi için bazı ülkelerde onaylı olarak mevcuttur. Rekombinant ve doğal alerjen preparatları değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Genel olarak, sentezlenmiş alerjenlerle cilt testi oldukça spesifiktir ve çapraz reaktif alerjenlerin ortadan kaldırılmasıyla yanlış pozitiflerin oluşmasını önler. Bununla birlikte, rekombinant alerjenlerin bir in vivo teşhis aracı olarak kesin rolü tam olarak belirlenmeye devam etmektedir.

Alerji Test Solüsyonlarının Standardize Edilmesi

Teşhis için kullanılan alerjen ekstreleri ideal olarak standardize edilmelidir. Standardizasyon, farklı üreticilerin ekstraktlarının, partiden partiye değişkenliğin karşılaştırılmasını ve test sonuçlarının güvenilirliğini ve tekrarlanabilirliğini kolaylaştırır.

Mevcut standardizasyon, özellikle katı düzenleme kurallarının bazen bazı ürünlerin sorunlu ve maliyetli bir şekilde kaydedilmesine neden olduğu Avrupa ülkelerinde çok önemlidir.

Alerjik ekstreler de uygun maliyetli olmalıdır

Alerjen testi ekstraktlarının stabilitesi ve gücü de önemli konulardır. Alerjen özüt gücü, seyreltme ve daha yüksek sıcaklıklarla hızlanan zamanla bozulduğundan, alerjen cilt testi solüsyonları genellikle %50 gliserin ile korunur. Tüm ekstraktlar, stabiliteyi artırmak için bir soğutma ünitesinde 2–8 ° C’de saklanmalıdır. Teşhis amacıyla kullanım için, hem standartlaştırılmış hem de standartlaştırılmamış ürünler, çeşitli güç birimlerinde etiketleme ile ticari olarak temin edilebilir.

Standart ve standart olmayan alerjenlerin cilt testi konsantrasyonlarına örnekler

Alerjen ürünüCilt prick testi konsantrasyonuİntradermal test konsantrasyonu
Standart kısa yakup otu1:20 w / v1: 1000 w / v
Standartlaştırılmış kedi kılı10.000 BAU / mL200 BAU / mL
Standartlaştırılmış çim polenleri10.000–100.000 BAU / mL200 BAU / mL
Standart Hymenoptera zehirleri100 μg protein / mL0.1–1 μg protein / mL
Standart akarlar10.000 AU / mL200 AU / mL
Standart olmayan alerjenler1: 40–1: 20 w / v1: 1000 w / v

Sonuç Olarak

-Alerji Deri Testinde kullanılan alerjen solüsyonlarının kaliteli olması çok önemlidir

-Doğal yöntemle ve rekombinant teknikle elde edilen alerji testi solüsyonları mevcuttur.

-Alerji testi solüsyonlarının belirli standartta olması yanında fiyatının da uygun olması çok önemlidir.