Bazofil Aktivasyon Testi ve Alerji Aşısı

Bazofil aktivasyon testi alerji aşısının etkisini takip etmek ve anti IgE (Omalizumab) tedavisinin etkinliğini değerlendirmek için yapılabilir. Bu testle alerji aşısı tedavi etkinliği ve anti IgE tedavi etkinliğini göstermek mümkün olabilmektedir.

Bazofil Aktivasyon Testi

Alerjenlere bazofil aktivasyonu, alerjene özgü alerji aşısı ve ayrıca anti-IgE gibi diğer immünomodülatör tedavilerin etkilerini izlerken güçlü bir araçtır.

Bazofil Aktivasyon Testinin Alerji Aşısında Rolü

Bazofil duyarlılığı, alerji aşısı sonrasında huş poleni ve timothy çim poleni gibi solunum alerjenlerine ve böcek zehri için alerji aşısı sonrasında azaldığı gösterilmiştir.

Anti IgE (Omalizumab) Tedavisinde Rolü

Anti IgE (Omalizumab) tedavisi kronik ürtiker, alerjik astım, alerjik bronkopulmer aspergillozis gibi alerjik hastalarda kullanılan bir ilaçtır.

Fıstık, kedi ve Aspergillus’a karşı alerji de dahil olmak üzere bir dizi alerjide omalizumab ile tedaviyi takiben bazofil duyarlılığında bir düşüş bildirilmiştir. İlginç bir şekilde, antikora spesifik aktivitesi daha yüksek olan bireyler (alerjene özgü IgE’nin daha yüksek yüzdesi), bazofil aktivayon testiyle  belirlendiği gibi anti-IgE tedavisine daha büyük bir etkinlik göstermiştir. Bu ilişki rasyoneldir, çünkü alerjene özgü IgE’nin daha yüksek bir yüzdesi, omalizumab uygulamasını takiben daha kolay azaldığı anlamına gelir.

Bununla birlikte, bazofilin kendisinin esas duyarlılığı, anti-IgE tedavisi sırasında modifiye edilmiş gibi görünmektedir ve provokasyona bazofil tepkisini değiştirmek için antikor spesifik aktivite ile rekabet etmektedir.

Bazofil Dalak Tirozin Kinazın Etkisi

Bir bazofilin gerçek duyarlılığı, IgE aracılı histamin salınımı için gerekli olan bir enzim olan bazofil dalak tirozin kinazın (Syk) ekspresyonu ile ilişkilendirilebilir ve omalizumab tedavisi sırasında arttığı görülmektedir. Bu, daha önce omalizumab tedavisine yanıt olarak tarif edildiği gibi bazofil (alerjen eşiği) duyarlılığındaki genel azalmaya karşıdır, ancak Syk ekspresyonunun, omalizumab tedavisinin klinik etkinliğini tahmin etmek için potansiyel bir biyo belirteç olabileceği anlamına gelir.

Sonuç Olarak

-Bazofil aktivasyon testi ile alerji aşısı tedavisi etkinliği takip edilebilmektedir.

-Anti IgE (Omalizumab) tedavisi kronik ürtiker ve alerjik astımlı hastalarda kullanılan bir ilaçtır. 

-Bazofil aktivasyon testi ile anti IgE tedavisi etkinliğini değerlendirmek mümkündür.