Bazofil Aktivasyon Testi ve Arı Alerjisi

Bazofil aktivasyon testi arı alerjisi teşhisinde ve arı alerjinin tipinin belirlenmesinde, alerji aşısı seçiminde faydalı bilgiler vermektedir. Bu sayede arı alerjisi kliniği olup da kanda ve ciltte arı alerjisi tanısı konulmayan hastalarda faydalı olabilmektedir. Alerji aşısı seçiminde içeriğin belirlenmesinde önemli bilgiler sağlamaktadır. 

Bazofil Aktivasyon Testi ve Arı Alerjisi

Bazofil aktivasyon testi, arı alerjisini teşhis etmek için hem yüksek oranda duyarlı (% 85-100) hem de yüksek oranda spesiifik (% 83-100) bulunmuştur. Bazofil aktivasyon testinde bal arısı ve yaban arısı için Api m 1 ve Ves v 5 test edilmektedir.

Arı Alerjisi Teşhisi

Bazofil aktivasyon testi, arı zehiri alerjisinde çok büyük katkı sağlamaktadır. Örneğin, klinik olarak zehir alerjisi öyküsü olan hastaların bazılarında kanda arı alerjisi tespit edilememektedir ve aynı şekilde cilt testleri de negatif çıkmaktadur. Klinik olarak arı alerjisi olan ancak kandaki ve ciltteki aır alerjisi ttestleri negatif çıkanlarda arı alerjisi teşhisi kılavuzlarına göre arı alerjisi teşhisinde arı sokma provokasyon testleri önerilmektedir. Ancak  bu provakasyon testinin etik olup olmadığı tartışılmaktadır.

Arıl Alerjisi Teşhisinde Bazofil Aktivasyon Testinin Rolü

Klinik olarak arı alerjisi olanlarda kanda veya ciltte alerji testinde spesifik IgE negatif olanlarda bazofil aktivasyon testi yapılarak arı alerjisi teşhisi konulabilmektedir. Bu test sayesinde arı sokması provakasyon testinin riskli yan etkilerinden korunulmuş olmaktadır. Çünkü bazofil aktivasyon testi il  bu hastaların yaklaşık % 80’ini teşhis etmede etkili olduğu kanıtlanmıştır, bu da sadece cilt testleri ile venom alerjisini teşhis etmede belirgin bir gelişme göstermiştir.

Bal Arısı ve Yaban Arısı Alerjisi Ayrımında Bazofil Aktivasyoon Testi

Bazen hem yaban arısı hem de bal arısı zehrine pozitif alerji olabilmektedir. Bu durumda hastaların% 60’a kadarında her ikisine de kanda spesifik IgE değeri pozitif olur. Arı zehirine alerji aşı tedavisi yapmak için sorumlu alerjenin belirlenmesi zorunludur. Bazofil aktivasyon testi, diğer tanı yöntemlerine kıyasla bal arısı ve yaban arısı alerjisi daha az oranda ikisi birden pozitif olur. Bazofil aktivasyon testi genellikle baskın arı alerjenini tanımlayabilir. İlginç bir şekilde, Api m 1 ve Ves v 5’in kanda spesifik IgE tespiti, gerçek çift duyarlılığı çift pozitiflik vakalarının % 50’sine düşürmektedir.

Rekombinant Arı Alerjenleri İle Bazofil Aktivasyon Testi

Bazofil aktivasyon testi arı alerjisi teşhisinde bize ek bilgi sağlamaktadır.   Bazofil aktivasyon testi rekombinant alerjenleri uyarıcı olarak kullanarak suçlu alerjen kaynağını belirlemede daha doğru sonuç vereceği düşünülmektedir.

Sonuç Olarak

-Bazofil aktivasyon testi arı alerjisi teşhisinde rolü büyüktür

-Arı alerjinin tipinin belirlenmesinde fayda sağlamaktadır

-Arı zehiri allerjisinden alerji aşısı seçiminde faydalı bilgiler vermektedir

-Arı alerjisi kliniği olup da kanda ve ciltte arı alerjisi tanısı konulmayan hastalarda faydalı olabilmektedir