Bazofil Aktivasyon Testi ve Besin Alerjisi

Bazofil aktivasyon testi kanda bazofillerden mediatör salınımını gösteren belirteçlerin ölçülmesiyle yapılan bir testtir. Bu testin kullanıldığı bir alan da besin alerjisi teşhisidir. Bazaofil aktivasyon testi ve besin alerjisi teşhisi konusunda bu makaleyi sizler için yazdık. 

Besin Alerjisi Teşhisi

Besin alerjisi ve bazofil aktivasyon testi kullanımı tanıda faydalı bilgiler sağlar. Deri prick ve kanda spesifik IgE testleri, gıda alerjisini teşhis etmek için yüksek duyarlılığa ancak düşük özgüllüğe sahiptir. Her ne kadar bazı alerjenler ve spesifikliği arttırılmış bazı popülasyonlar için % 95 pozitif prediktif değer (PPV) eşikleri belirlenmiş olsa da, gıda alerjisi açısından değerlendirilen hastaların çoğunda bu kesintilerin altında sonuçlar vardır ve hatta alerjen bileşenlerine spesifik IgE kullanıldığında bile sonuçlar şüpheli olabilir.

Bazofil Aktivasyon Testi Sonuçları Nasıldır?

Bu test IgE duyarlılık testlerinden daha doğru sonuç vermektedir.  Klinik olarak alerjisi olan kişileri çeşitli çalışmalarda duyarlı olsa da toleranslı olanlardan ayırt edebilmektedir. Bu test % 75 ila 100 arasında yüksek özgüllük ve % 77 ila 98 arasında yüksek duyarlılık gösterebildiği gösterilmiştir.

Büyük bir fıstık alerjisi çalışmasında, bazofik aktivasyon testi % 100 özgüllük göstermiştir. Bu yüksek özgüllük, fıstığa pozitif bir bazofik aktivasyon testinin fıstık alerjisini ve oral gıda provokasyonunu  doğruladığını göstermiştir. Bu nedenle bazofil aktivasyon testi oral gıda provokasyonuna olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır ve prokasyon testinde gelişebilcek alerjik reaksiyon risklerini ortadan kaldırmaktadır.

Son çalışmalarda, bazofik aktivasyon testinin ağaç fındıklarına karşı alerjinin teşhisinde de yüksek özgüllüğe sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin fındık alerjisi durumunda alerji deri testi ve kanda yapılan alerji testlerine göre  daha yüksek özgüllüğe sahip olduğunu göstermiştir.

Tek alerjenlere karşı bazofil aktivasyon testi, fıstık alerjisini teşhis etmek için Ara h 2 ve Ara h 6 gibi bazı gıda alerjileri için  tanısal performansı artırabilir.

Bazofik aktivasyon testi gıda alerjisini teşhis ve izlemenin ötesine geçen bir faydaya sahiptir. Ayrıca, daha şiddetli reaksiyonları olan hastaların daha yüksek oranda aktifleştirilmiş bazofiller göstermesi ve eser miktarda alerjene tepki gösteren hastaların daha yüksek bazofil duyarlılığı göstermesi, yani bazofillerinin daha düşük alerjen konsantrasyonlarında reaksiyon göstermeye başlaması nedeniyle alerjik reaksiyonların ciddiyeti ile de ilgili bilgi sağlayabilmektedir. Alerji testinde hafif derece besin alerji saptanmasına rağmen alerjik besin alınmasıyla ciddi alerjik reaksiyon geçiren hastalarda kullanılabilir.

Sonuç Olarak

-Bazofil aktivasyon testi besin alerjisi teşhisinde yüksek duyarlılık ve yüksek özgüllük değerleri ile faydalı bir testtir

-Özellikle provakasyon testi riskli olan besin alerjilerinin takibinde faydalı olabilecek bir testtir

-Hafif derecede besin alerjisi olup ciddi alerji belirtileri gösteren besin alerjisinde tercih edilebilecek bir testtir.