Bazofil Aktivasyon Testi ve Solunum Alerjileri

Bazofil aktivasyon testi alerjik nezle ve astım şikayetleri olanlarda alerjinin nedeni saptanamadığı ve şüpheli alerjen olduğunda yapılabilen bir testtir. Bu testler nedeni bulunamayan alerjik nezle ve astımın nedeni bulunabilmektedir. Bazofil aktivasyon testi ve solunum alerjileri konusunu sizler için bu makaleyi kaleme aldık

Bazofil Aktivasyon Testi

Bazofil aktivasyon testi kandan yapılan bir test olup sıklıkla ilaç alerjisi, arı zehri alerjisi kronik ürtikerde otoimmün mekanizmaların ortaya çıkarılması ve besin alerjisi teşhisinde kullanılabilmektedir. Solunum yolunu etkileyen alerjik hastalıklardan alerjik nezle ve astım hastalığı için genellikle gerekli olmamaktadır.

Astım ve alerjik nezle için genellikle alerji deri testi ve kanda spesifik IgE testleri yeterli olmaktadır. Bu testlerle teşhis konulmakta ve gerekli durumlarda kanda moleküler alerji testleri ile daha ayrıntılı bilgiler elde edilmektedir.

Bazofil Aktivasyon Testi ve Alerjik Nezle

Alerjik nezle peş peşe hapşırma, burun kaşınması, burun tıkanması ve nezle ile kendini gösteren alerjik bir hastalıktır. Alerjik nezle nedeni genellikle alerji deri testi ile konulmakta ve çok fazla sayıda alerji çıkınca moleküler alerji testi ile detaylandırılmaktadır. Alerjik nezle belirtileri olup da alerji testinde alerji çıkmayan bazı hastalar vardır. Bu hastalarda alerjik nezle ilacı verilince düzeldiği görülmektedir. Bu duruma lokal alerjik nezle denilmektedir. Kesin teşhis için şüpheli alerjenle provokasyon testleri önerilmektedir. Bu provokasyon testlerinin de yapılması zor olup ciddi reaksiyon gelişme riski vardır ve hayat kalitesini etkileyebilmektedir. Lokal alerjik nezle teşhisinde şüpheli alerjenle bazofil aktivasyon testi yapılabilmektedir. Bazofil aktivasyon testi ile sorumlu alerjenin tespit etmede başarısının yüksek olduğu bildirilmiştir.

Bazofil aktivasyon testi aynı zamanda alerjik nezleye neden olan alerjenin ciddiyeti hakkında bilgi da sağlar. Yani buruna alerjenle provakasyon testi sonuçları ile korele bilgi sağlar.

Bazofil Aktivasyon Testi ve Astım

Astım şüphesi olup da normal alerji testlerinde alerjenin saptanamadığı durumlar vardır. Solunum alerjileri ile intradermal testin negatif olduğu ancak bazı alerjenlerle karşılaşılaşılınca öksürük ve nefes sıkışması olan hastalar vardır. Bu durumda şüpheli alerjenle provakasyon testi veya astım olmadığını göstermek için egzersiz veya metokolin bronşial provokasyon testi gerekebilmektedir. Provokasyon testleri ise zor ve ciddi yan etki gösterme riskleri vardır. Şüpheli alerjenle öksürük ve nefes sıkışması olan çocuk ve yetişkin hastalarda şüpheli alerjenle bazofil aktivasyon testi yapılması bize faydalı bilgiler sağlayabilmektedir.

Astımlı hastaların alerjenlere karşı akciğer hassasiyeti hakkında da bilgi sağlamaktadır. Bronşial provakasyon sonuçları ile korele bilgi sağlamaktadır. Sonuç olarak astım provokasyonu ve nazal provokasyona olan ihtiyacı ortadan kaldırması bakımından önemli katkı sağlayabilmektedir.

Sonuç Olarak

-Alerjik nezle  şikayetleri olanlarda alerjinin nedeni saptanamadığında bazofil aktivasyon testi ile neden olan alerjen bulunabilir.

Astım  şikayetleri olanlarda alerjinin nedeni saptanamadığında bazofil aktivasyon testi ile neden olan alerjen bulunabilir.