Euroline Alerji Testi

Moleküler alerji testleri alerjenlere ve alerjenlerin bileşenlerine bakılabilen yeni nesil alerji testleridir. Bu testlerin gelişmesiyle birlikte farklı firmalar da alerji test ürünleri ortaya çıkmıştır. Alex ve ISAC alerji testinden başka Eoroline alerji testi ve Flex Set alerji testi de moleküler alerji testi yöntemini kullanan testlerdir. 

Moleküler alerji tetsleri alerjen ve alerjenlerin bileşenlerine bakılabilen yeni nesil alerji testleridir. Alex ve ISAC alerji testinden başka Euroline ve Flex Set moleküler alerji testleri de vardır.

Euroline Alerji Testi

Euroline alerji testi, immünoblot tekniğine dayanan bileşenle çözülmüş alerji teşhisi için ticari olarak temin edilebilen EUROLINE gibi çoklu alerjen eşzamanlı testler (MAST) -immunoblot ile temsil edilir. Bu teknik, ilgili alerjen bileşenlerinin optimize edilmiş kombinasyonlarını içeren immünoblot şeritlerin kullanımı ile spesifik IgE’nin hızlı ve verimli bir şekilde tespit edilmesini sağlar. Her profil belirli bir göstergeye göre uyarlanmıştır: inhalan alerjenleri, böcek zehirleri ve gıda alerjenleri için moleküler alerji teşhisi için endikasyona özgü birkaç profil zaten mevcuttur. ImmunoCAP ile karşılaştırıldığında, inhalasyon, gıda ve venom alerjenleri için MAST ve ImmunoCAP arasında önemli bir mutabakat bulunmuş ve böylece geçerli bir teşhis alternatifini temsil etmiştir.

CBA Flex Set

Çözünür faktörleri tespit etmek için bir akış sitometrik boncuk dizisi (CBA) geliştirilmiştir. Çıplak floresan mikro boncuklar (Flex Set), spesifik antikorları tespit etmek için de özelleştirilebilir, ancak literatürde bu spesifik uygulama hakkında pek fazla rapor bulunmamıştır. CBA Flex Set, diğer mikro boncuk tabanlı sistemlerin aksine, hemen hemen tüm rutin veya araştırma laboratuvarlarında yaygın olarak kullanılan bir cihaz olan akış sitometrisi için tasarlanmıştır. CBA Flex Set’in flüoresan mikro-boncuklar üzerinde birleştirilmiş alerjik moleküller kullanarak insan serumlarında spesifik IgE tespiti için fizibilitesi, böylece IgE testi için bir “esnek” mikrodizinin elde edildiği gösterilmiştir. Sistem Allergen Boncuk Dizisi (ABA) olarak adlandırıldı ve otuz farklı mikro tanecik eşzamanlı ölçümü sadece Floresan-Aktif Hücre Ayırma (FACS) tesisleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. Çoklu flüoresan parametrelerinin değerlendirilmesi fırsatı, aynı numunede antijen tanımasında yer alan farklı antikor izotiplerinin ölçülmesine de izin verebilir.

Sonuç Olarak

-Eroline moleküler alerji testi de umut vaat eden moleküler alerji testlerinden birisidir.

-Flex Set alerji testi de yeni geliştirilen moleküler alerji testlerinden birisidir.

-Bu yöntemler zamanla daha da artacak gibi duruyor.