İntradermal Alerji Testi Kimlere Yapılır

İntradermal alerji testi cilt içine uygulanan alerji testidir. Özellikle negatif solunum alerji testi çıkanlar, ilaç alerjisi ve arı alerjisi teşhisinde kullanılabilmektedir. Bu makaleyi intradermal deri alerji testi yapılabilecek ve yapılamayacak durumları anlatmak için yazdık. 

İntradermal Alerji testi kimlere Yapılır?

Bu deri alerji testi genellikle solunum yolu alerjisi tanısı için gerekli değildir.

-Esas olarak negatif deri prick testi olan şüpheli solunum alerjileri,

-Arı venom alerjisi ve

-İlaç alerjisi durumunda yapılmaktadır. Beta-laktam (özellikle penisilin ve sefalosporin) alerjilerini ve aynı zamanda insülin, opiatlar, anestezikler, nöromüsküler gevşeticiler, proton pompası inhibitörleri, enzimler, ve kemoterapötik ajanları test etmek için kullanılabilmektedir.

İntradermal Alerji Testi Kimlere Yapılmaz?

Egzama, ürtiker ve dermografizm gibi yaygın dermatolojik durumlar;

-Hasta ile uyumun olmaması

Antihistaminikler / diğer etkileşen ilaç tedavilerinin kesilememesi;

Spesifisite eksikliği nedeniyle * gıda alerjisi * durumunda

(Ancak belirli gıda alerjisi durumunda kullanılabilir (örneğin, gıdalar için bu alerji testi bazen alfa-gal kaynaklı gecikmiş gıda anafilaksisi için kullanılabilir)

Alerji testi Yapılmaması Uygun Olabilecek Durumlar

Stabil olmayan astım olması

Hamilelik (hipotansiyon ve uterus kasılmaları ile anafilaksi riski nedeniyle);

-Bebekler veya küçük çocuklar.

Sonuç Olarak

-İntradermal alerji testi cilt içine yapılan alerji testidir.

-Solunum alerjenlerine deri prick testi negatif çıkanlarda yapılabilir

-İlaç alerjisi ve arı alerjisi teşhisi için yapılabilir.