İntradermal Alerji Testi Tekniği

İntradermal alerji testi tekniğinde, alerjenler intradermal olarak küçük iğneler ile enjekte edilir ve değerlendirme, 20 dakika sonrasında kabarıklığın boyutunda bir artış değerlendirilerek yorumlanır. Testte kullanılacak alerjen solüsyonları deri prick testi için kullanılan konsantrasyonlardan daha düşük konsantrasyonda (10-1000 kat veya daha fazla) olmalıdır. 

İntradermal Alerji Testi Tekniği

İntradermal testte, alerjenler (genellikle 0.02 mL), küçük bir bleb üretmek için intradermal olarak küçük iğneler ile enjekte edilir ve değerlendirme, 20 dakika sonrasında kabarıklığın boyutunda bir artış değerlendirilerek yorumlanır.  Testte kullanılacak alerjen solüsyonları deri prick testi için kullanılan konsantrasyonlardan daha düşük konsantrasyonda (10-1000 kat veya daha fazla) olmalıdır. İntradermal test öncesinde her zaman negatif ve pozitif kontroller de dahil olmak üzere deri prick test kullanılmalıdır.

Deri uç noktası titrasyonu, alerjik tepkilerini ölçmek için artan konsantrasyonlarda alerjenlerin intradermal enjeksiyonu olarak tanımlanabilir. Bu genellikle zehir ve ilaç alerjisi değerlendirmeleri için yapılır, ancak inhalan alerjenleri için yapılmaz. Şiddetli alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için test, yüksek oranda seyreltilmiş ekstraktlarla başlar. 15-20 dakika sonra, enjeksiyon bölgesi, kabarıklık ve kızarıklık reaksiyonunun büyüklüğü açısından değerlendirilir.

Sonuç Olarak

-İntradermal alerji testi küçük iğneler ile enjekte edilir ve değerlendirme, 20 dakika sonrasında kabarıklığın boyutunda bir artış değerlendirilerek yorumlanır.

 -15-20 dakika sonra, enjeksiyon bölgesi, kabarıklık ve kızarıklık reaksiyonunun büyüklüğü açısından değerlendirilir. 

-Testte kullanılacak alerjen solüsyonları deri prick testi için kullanılan konsantrasyonlardan daha düşük konsantrasyonda (10-1000 kat veya daha fazla) olmalıdır.