Kanda Total IgE değeri

Alerji testi denilince bazen kanda total IgE değeri sonuçlarını alerji testi sonucu olarak getirenler olmaktadır. Bu total IgE sonucu alerjimizi gösterir mi? Anlamı nedir? Bu makeleyi bu sorularınıza cevap olarak yazdık. 

Kanda Total IgE

1967’de, total ve spesifik IgE ölçümü ilk kez yapılmıştır. Toplam IgE miktarı, erken çalışmalarda alerjik durumları tanımlamanın en basit yolu olarak kabul edilmiştir. Ancak kısa süre içinde, toplam IgE düzeylerinin alerji durumunun güvenilir bir göstergesi olarak kabul edilemeyeceği açıkça görülmüştür.

Yüksek Total IgE Değeri Anlamı Nedir?

Normal eşik değerden önemli ölçüde yüksek IgE seviyeleri genellikle atopik bozukluklarla değil, aynı zamanda diğer bazı durumlarla da ilişkilidir. Aksine, düşük veya normal değerler IgE aracılı hastalıkların varlığını dışlamaz. Sonuç olarak, toplam IgE seviyeleri dikkatle yorumlanmalı ve alerjik hastalıkların varlığı için bir gösterge olarak düşünülmemelidir.

Kanda Total IgE Değerleri

Serum IgE konsantrasyonu büyük ölçüde yaşa bağlıdır. Kordon serumunda (<4.8 ng / mL) çok düşük IgE seviyeleri, serum IgA’ya benzer şekilde, 15 yaşına kadar artan bir artışla gözlenir. Toplam serum IgE daha sonra 20 yaşından 80 yaşına kadar giderek azalır.

Yüksek Total IgE Seviyeleri

-Parazitik hastalarda,

-Nadiren IgE üreten multipl miyelom hastalarında ve

-Bazı primer immün yetmezliklerde

  •   İmmün disregülasyon poliendokrinopati enteropati
  • X’e bağlı sendrom (IPEX),
  • Omenn sendromu,
  • Wiskott-Aldrich sendromu,
  • Comel-Netherton sendromu) çok yüksek IgE seviyeleri gözlenir ,
  • Hiper-IgE sendromu ve
  • atipik tam Di George sendromu

-Alerjik bronko-pulmoner aspergilloz (ABPA), yüksek seviyelerde IgE varlığının kesinlikle hastalık şiddeti ile ilişkili olduğu bugüne kadar açıklanan tek klinik durumdur.

-Sigara içenlerde serum IgE düzeylerinde artış da görülebilir.

Geçmişte, toplam IgE seviyeleri, hem yakalama hem de tespit reaktifleri olarak insan IgE’si için spesifik antikorlar kullanan bir dizi immünoanaliz kullanılarak hesaplandı. Bu antikorlar, vakaların büyük çoğunluğunda, katı bir fazda (yakalama antikoru) konjüge edilir ve / veya doğrudan radyo-nüklid, enzim veya florofor ile etiketlenir. Otomatik platformlar ile, doğruluğu ve tekrarlanabilirliği, hem özgüllüğü hem de hassasiyeti arttırılarak önemli ölçüde geliştirilmiştir.

Toplam IgE değerleri şu anda hacim başına Uluslararası IgE Birimlerinde (IU / mL) rapor edilmektedir; bazen bir dönüşüm faktörü (1 IU = 2,42 ng) uygulanır. Günümüzde kU / L eşdeğerinde rapor edilmesi çok yaygındır.

Total IgE ve spesifik IgE sonuçları arasındaki ilişkiler.

Normal Total IgE seviyesi Yüksek Total IgE seviyesi
Spesifik IgE negatif Alerjik olmayan hasta Alerjik olmayan yüksek IgE durumlarını düşün
Spesifik IgE pozitif Duyarlılığı olan hastalar Duyarlılığı olan hastalar

Sonuç Olarak

-Kanda Total IgE değeri bize alerjik yapımız hakkında kaba bir değerlendirme vermektedir.

-Total Ige testi yüksek çıkanlarda alerji testinde pozitif çıkma olasılığının yüksek olduğunu gösterir

-Total IgE değerinin düşük çıkması alerji çıkmayacağı anlamına gelmez anacak alerji testinde alerji saptanma olasılığının düşük olduğunu gösterir. 

-Bu testin sonucuna göre alerji var veya yok demek doğru değildir.